เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ University of California

Professor Rene Weber, Director of Media Neuroscience Lab, University of California สหรัฐอเมริกา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก โครงการนิสิตเเลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 ทุน

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 ทุน 

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Piedmont International University

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

RSS
1345678910Last